Bilde

Facebook gruppe "Bøkkovegen"

En god del av våre medlemmer har adresse Bøkkovegen. Informasjon knyttet til veien vil framover bli lagt ut på en egen Facebook-gruppe kalt "Bøkkovegen". Det kan dreie seg om vedlikehold, brøyting etc.

Gruppen administreres av veistyret som består av

Eirik Fuglum, Tore Eriksen, Eigil Huseby og Even Berg. 

God Påske

Det blir en annerledes påske. For hyttefolk fordi vi inderlig savner samvær og glede med familie, venner, hyttenaboer og folk fra bygda. For de som er fastboende fordi aktivitet og inntektsgrunnlag knyttet til påsken er borte. I tillegg er Hol kommune sterkt rammet av viruset som nå herjer.

Drømmen om hyttelivet på Myrland blir ikke svakere av det som nå skjer. Løypene har i vinter vært kjørt og vedlikeholdt på fantastisk fint vis. Kjetil Larsgard styrer Hallingskarvet skiparadis med stødig hånd. Martin Grøslandsbråten og hans team har gjort en kjempejobb med løypekjøring! Når snøen forsvinner er stier for sommerturer utvikla over flere år. Og nye løypekart med god informasjoner er laget. Myrland leverer, men dessverre ikke denne påsken.

Det er populært med virtuelle konserter om dagen. Lyst på en virtuell skitur? Du kan gå inn på skisporet.no og trykke på en av løypene du ser der, for eksempel den som går fra brøytestasjonen forbi Bøkko og videre mot demningen. Trykker du på løypa får du opp valg. Ett av dem er «Hallingdalsløypa Nord». Trykk på den. Så får du opp en tjukk strek. Den viser hvordan du kan gå 68 km sammenhengende; fra Myrland, der Hallingdalsløypa Nord starter, til Gol, der den slutter. Vil du gå Hallingdalsløypa Sør starter den på Ustaoset og ender opp på Norefjell; 135 km. Du kan bruke samme triks for å finne ut hvor lang Flyløypa er, og hvor den «egentlig» går. Litt gøy, selv om det er dårlig erstatning for påsketuren ….

Fra 20. april lempes det på hytteforbudet. Dersom det er vær- og snøforhold kan skiløypene bli kjørt. Kanskje sees vi? Uansett, neste møtepunkt i Myrland Hytteeierforening blir den 3. oktober. Dette er den felles høstferielørdagen for Oslo og Bergen. Det kan bli både dugnad og årsmøte i hytteeierforeningen denne dagen. Og kanskje «happening» på kroa hos Ståle?

I mellomtida: God påske til fastboende, hytteeiere og venner av Myrland og Sudndalen!

Styret

påske

Eira Fisk og Vilt til Bergen i Palmehelgen

Jan Eira fra Eira Fisk og Vilt har planer om Bergenstur søndag 5. april. Hvis du ønsker å bestille kjøtt eller fisk, er det mulighet for det.

Ring Jan på 991 57 077 for å avtale nærmere!

Brøyting av vei og tilsyn av hytter

Kjære gode hyttekolleger,

så blir det ikke hytte-påske i år. Men vi får vi håpe at myndighetene finner å kunne lempe på restriksjonene over påske. I tilfelle kan det bli fine helger og dager både i april og mai. 

Vi har snakket med Herman Rabbestøl som brøyter i vårt område. Han forteller han vil fortsette å brøyte for å holde veiene åpne. Det er på grunn av folk som kommer på dagsturer, tilsyn og oppfølging av ulikt slag. Og framfor alt på grunn av beredskap, som for eksempel brann. Det er også mye bedre å holde veiene åpne enn å skulle brøyte på nytt dersom det blir lempet på hytteforbudet. 

Leder for Skarvet Fjellgrend, Are Tvinnereim, forteller i en mail at deres «brøytemann», Stein Kåre Lerberg, vil holde øye med hyttene i området der han brøyter. Herman vil også holde øye med hyttene i området der han brøyter: Rabbestølvegen / Bøkkovegen / Myra / Løken. Han tar direkte kontakt med hytte-eiere eller med vårt styre dersom han ser noe det bør rapporteres om. 

Vi har navn, kontaktadresse og telefonnummer til våre medlemmer. Dersom du ikke er medlem kan du sende kontaktinformasjon til oss, og så registrerer vi det slik at vi eventuelt kan ta kontakt også med andre enn våre medlemmer. Det er viktig at vi får veiadressen til hytta. 

Med ønske om at vi snart sees på Myrland! 

Med hilsen, 

Styret

 

LØYPEKJØRING I SUDNDALEN

Kommunelegen i Hol tillater nå løypekjøring. Hallingskarvet Skiparadis vil gjennomføre et begrenset vedlikehold av løypene framover. Det er tre grunner til det. For det første er den kommunale støtten til løypekjøringen basert på at både lokale innbyggere, besøkende og hytte-eiere skal ha glede av løypenettet. Skigåing er viktig rekreasjon for fastboene slik situasjonen nå er. For det andre er det gjort mye arbeid med løypene til nå i vinter. Det er viktig at løypene ikke «gror igjen» og derfor vedlikeholdes. For det tredje er det uklart hvor lenge den ekstra-ordinære corona-situasjonen varer. Skisesongen kan ennå bli lang. Det er et par uker igjen til påske, og de strenge retningslinjene som gjelder drift av overnattingssteder, serveringssteder og opphold på hytter kan bli lempet på.

Vedlikehold av løypene vil holdes på et minimum og vil slett ikke foregå på daglig basis. Vi vil først og fremst kjøre Nærløypene på Myrland. I tillegg vil vi kjøre Raggsteindalsløypa og Flyløypa når vi finner det hensiktsmessig.

Begrenset vedlikehold av skiløypene har betydning for utgiftene til løypekjøring. I Sudndalen har det vært en fenomenal innsats når det gjelder den frivillige løypeavgiften; mens kommunen bidrar til ca 500 000 kroner har det kommet inn i overkant av 200 000 kroner i frivillig løypeavgift! Takk til alle som har bidratt! Vi vil ha dialog med hytteeierforeningene i området om videre bruk av disse midlene. Vi tenker blant annet at en del bør overføres til neste år dersom ikke dagens situasjon endrer seg radikalt.

Hallingskarvet Skiparadis, og Martin Grøslandsbråtens team som driver løypekjøringen, synes det er svært trist med den situasjonen vi nå befinner oss i. Vi ønsker velkommen til dere som er fastboende. Og vi savner dere blide hyttefolk som så veldig tydelig har satt pris på innsatsen vår i vinter!

Med hilsen

Kjetil Larsgard,
styreleder Hallingskarvet Skiparadis

Hytteeierforeningen og situasjonen vedrørende Korona-virus

Kjære hytteeierkollega

Styret for Myrland Hytteeierforening har besluttet å utsette årets årsmøte. Møtet skulle vært arrangert på skjærtorsdag. Det blir i første omgang utsatt til høsten.

Vi har også planlagt skidag med påskerenn. Dette blir avlyst.

Trenerlegenden Steinar Mundal ville også i år holde skikurs for oss hytte-eiere. Dette må vi avvente.

Vi oppfordrer ellers alle til å følge de aktuelle anbefalingene fra Hol Kommune (https://www.hol.kommune.no/aktuelt/til-alle-eiere-av-fritidsbolig-i-hol-komune/).

Vi ønsker dere alt godt i tida som kommer!

 

Med hilsen

Styret

Skidagen 2020 - stor suksess

SKIDAGEN 2020 var SVÆRT vellykket. Stor stemning og mye moro. Overraskende mye folk! Ialt 100 personer var innom. Store og små. Felles kos og grilling. Tilbakemeldinger til løypekjørerne om den fantastiske jobben de gjør i vinter.

Dette er viktig. Det «limer» oss sammen, fastboende og hyttefolk, barn og voksne. Og inspirerer til felles glede og innsats. Bruk gjerne skileikområdet framover. Snart er det påske …. Dette følger vi opp!

 

Med hilsen

Knut Helland, leder Myrland hytteeierforening

Skidag sk
Skidag Skidag

Status løypetilskudd ultimo februar

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 31.377 kroner - dette er ikke langt fra innbetalingene i januar!

I tillegg har Myrland Hytteeierforening betalt inn 21.445 kroner. Andre hytteforeninger i området utfordres herved!

Hittil denne sesongen har det kommet inn kr 228.852

Vi er i tydelig bevegelse mot målet, men det er fortsatt et stykke igjen!

L avg

Skidagen på Myrland nærmer seg

 Lørdag 29. kl 12. Vi stiller med grill og bålpanner.

Alle er velkommen!

Ta gjerne med noen vedpinner!

Forskrift om ekstraordinær båndtvang, Hol kommune, Viken

§ 1.Formål

På grunn av ekstraordinære forhold med vanskelig beitetilgang for villreinen i Nordfjella, innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Hol kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet, slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor følgende område i Hol kommune:

- Del av Nordfjella villreinområde sone 2: Fra kommunegrense mot Ulvik, langs sørsiden av Hallingskarvet, østover over Skarvraden til Snøhovda og nordover til Belvassnuten. Deretter i skoggrensa vestover til fylkesveg 50 og til kommunegrense mot Aurland.

 

Reglene gjelder ikke for:

- dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit
- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste
- hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

Klikk her for å lese flere nyheter i arkivet...