Bilde

Husk dugnader og Yst og Tyst!

Husk høstens dugnader 5. og 12. oktober. Kl 10:00 ved Brøytestasjonen begge dager.

5. oktober arrangerer Myrland Fjellbistro ost- og ølsmaking under mottoet "Ost+Øl = SANT".

Her kombinerer vi arbeid, smak og moro! Medlemmer av Myrland Hytteeierforening som deltar på dugnaden den 5. oktober får halv pris på FOR INNTIL TO PERSONER FOR ostedelen av arrangementet «Yst og Tyst». De som deltar på dugnaden den 12. oktober og som ikke har fått halv pris på «Yst og Tyst», får ost fra Ostebygda.

Hilsen Styret i Myrland Hytteeierforening

 Yst og Tyst

Svevende ost

Osten svever over Ostebygda

Dugnader høsten 2019

Som vanlig blir det dugnader i forbindelse med høstferien – lørdag 5. oktober og lørdag 12. oktober.

Begge dager oppmøte ved brøytestasjonen på Myrland kl 10:00. Vi håper på godt oppmøte!

De som har kantklipper, motorsag eller evt. grenklipper bes ta dette med seg. Husk verneutstyr!

Det er fem områder som skal dekkes:

             
 • A. Ny trasé ved Garli. Her ønsker vi å legge løypen lenger bort fra FV 50.
 • B. Rishovdløypa generelt.
 • C. Rishovdløypa – myren fra mastene og østover.
 • D. Vegadalen – fra mastene og innover Vegadalen.
 • E. Ny trasé ved parkeringsplassen ved avkjørsel til Raggsteindalen.

 

 

 

 

 Område B, C og D egner seg godt for de som vil yte en innsats utenom de oppsatte datoer.

Trenger du utstyr, er det bare å ta kontakt med dugnadsleder, Reidar Heggland, på 997 14 903.

 

A C
D E

Om dugnader, "Yst og Tyst", vinterens løypekjøring

Kjære medlemmer av Myrland Hytteeierforening!

Gøy: Det blir dugnad den 5. og 12. oktober kl 10. Oppmøte på brøytestasjonen på Myrland. Kvelden første dugnadsdag, som er felles høstferiehelg for Oslo og Bergen, blir det Yst og Tyst (ost og drikke) på Ingers Kro. Dette er et samarbeid mellom kroa, Ostebygda og Myrland Hytteeierforening. Følg med! Det kan fort blir fullt!

Dernest litt om løypekjøring, frivillig løypeavgift, rekrutteringa av nye medlemmer, samt logo.

På Årsmøtet var medlemmene svært opptatt av løypene. Hallingskarvet Skiparadis (HSP) får tildelt midler fra kommunen og er ansvarlig for løypekjøringen. Leder for Skiparadiset er Kjetil Larsgard fra Hovet. Undertegnede er styremedlem (fra juni). Styremedlemmer er også Reidar Heggland og Torgeir Bjerknes.

Løypekjøringen for Sudndalen/Myrland/Raggsteinsdalen ble i vår lagt ut på anbud. Tilslaget fikk Fjellservice ved Martin Grøslandsbråten. Han var eneste søker, bor i Hovet, og er ansvarlig for løypene de kommende fem åra. Martin har med seg folk som også tidligere har kjørt løypene, blant annet Herman Rabbestøl.

Det er snakk om ca. 100 km med løyper, og Fjellservice er ansvarlig for det meste knyttet til kjøring og vedlikehold av løyper, inklusive stikking og vedlikehold av skilt. Løypene skal kjøres med én løypemaskin før og to etter jul. Den ene maskinen har arbeidsbredde på minimum 5,1 m. Fjellservice er også ansvarlig for FB-oppdateringer for HSP. Fjellservice må rette seg etter innspill fra HSP når det gjelder hvilke løyper som skal kjøres når. Dette vil avhenge av vær og økonomi. Og økonomien vil være avhengig av kommunal støtte og frivillig løypeavgift. Undertegnedes vurdering er at vi har fått en god løsning for de kommende fem åra! Vi ønsker Fjellservice lykke til!

På Årsmøtet var det også stor oppmerksomhet rundt den frivillige løypeavgiften. Det gjaldt spesielt to forhold. For det første: Avgiften er viktig for å vedlikeholde og videreutvikle løypenett. For det andre: Avgiften gir merverdi både til opplevelser og eiendommer, og alle som bruker løypeområdet bør være med å betale. Myrland Hytteeierforening jobber nå for å nå alle hytte-eiere og andre brukere av løypenettet med informasjon om den frivillige løypeavgiften. Vi holder dere informert om dette!

Vi jobber også for å rekruttere nye medlemmer til Hytteeierforeningen, blant annet ved å skaffe oversikt over hvordan vi kan nå folk på e-post.

Så kan jo dere som allerede er medlemmer bruke muligheten til å informere kjøpere, ny-innflyttere og andre om frivillig løypeavgift og om medlemskap i Hytteeierforeningen!

Sees vi på dugnad og på Ingers Kro den 5. oktober?

 

Med hilsen Knut Helland,
Leder Myrland Hytteeierforening

Haustmarknad 14. september

Laurdag 14. september er det klart for den 5. haustmarknaden i Hol!

Marknaden er større enn nokon gong med over 40 utstillarar. Som du kan sjå på vedlagte plakat, så er det stort spenne på utstillarane og me er svært stolte over å kunne slå fast at alt er produsert og foredla i Hol kommune! Her får du fyrsteklasses varer av mange ulike slag, ikkje minst diverse matvarer. Produkta frå Ostebygda Hol har denne veka markert seg sterkt i Oste-NM med å ta 17 medaljer! På årets marknad kan du også møte ein ung kar som har med seg smia si og står og smir på marknaden! For dei som hugsar leiken å kaste på stikka, så skal du merke deg at her blir arrangert uoffisielt NM i stikkekasting!! Sjå reglene nederst på siden! Me håper mange av dykk har moglegheit til å ta ein tur innom marknaden laurdag 14. september.

For dei sangglade er det verdt å merke seg at marknaden blir avslutta med ein liten konsert med Bob Dylan sangar ved Smooth Operators frå Osterøy – det skjer i Gamlekyrkja. Og ikkje nok med – kl 17 er de invitert til gratis konsert med blant anna folkemusikk på programmet. Den foregår på Vika velferdssenter som er nabobygget til Hol ysteri . Me sjåast på marknaden

Helsing Holsåsen utmarkslag as Knut Medhus

Haustmarknad 2019

 

Stikkeregler for Norges/Verdsmeisterskap:

 1. Mynter skal vera einsarta 5 øringar av H7 eller Olav type fram til 1973. med vekt 8 gram. eller identiske.
 2. Kaste mot trepinne 6-10mm i diameter.
 3. Underlag; sand av Eu godkjent leike sand, normal fuktigheit.
 4. Avstand kasteline til stikke 5 m.
 5. Alle startar med 10 myntar. maks 5 speler pr tevling. Beste spelar går videre til ¼, ½ finale.
 6. Ein kan eventuelt godkjenne at dei 2 beste frå kvar delfinale går vidare. Men max 5 kan konkurrera i finalen.
 7. Spelet går i 5 omgangar og den som har flest myntar til slutt vinn deltevlinga eller finalen.
 8. Den som eventuelt tapar alle myntane under ei tevling er ute.
 9. Ein kan ikkje leggje til fleire myntar under spelet.
 10. Det er ingen krav om at ein skal bruke alle myntane i kvar omgang.
 11. Den som kjem nærast stikka fer riste fyrst og plukke dei myntane som stemmer med det ein si før ein slepper myntane. Dei som ligg att går til nestemann osv.
 12. Vurdering av rekkjefølga skal avgjerast av ein som ikkje er med i spelet og skrivast ned.
 13. Kron/mynt eller Halten (50% av kvar type) er dei einaste lovlege vagla ved risting.
 14. Ein kan eventuelt rydde vekk myntar som ligg langt unna stikka undervegs å legge dei i potten av ein som ikkje er med i konkuransen.
 15. Rekkefølgen på deltakarane er slik dei sjølve bestemmer.

Løypekart til hytta - frist for bestilling er 31. august

Vi minner om at siste frist for bestilling av hyttekartet er 31. august. Husk forskuddbetaling.

Se tilbudet her.

Hol Haustmarknad 14. september

Haustmarknad

Stor aksjon for tryggere E16

Vi sakser fra NAF:

Her finner du NAF under aksjonen 

NAF vil stå på følgende steder, lørdag 17. august mellom kl. 13 og 15. Velkommen innom for en prat og for å vise din støtte!  

 • Rasteplassen ved Trengereidkrysset 
 • Dale trafikksenter og over veien ved Dale Outlet  
 • Rasteplassen ved Evanger (Holemarki) 
 • Vinje v/ «gamlameieriet»  
 • Rasteplassen på Kvåle 

Før sommeren ba NAF folk melde inn til oss om farlige veistrekninger. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet vårt i kampanjen Med hjertet i halsen søker vi kunnskap om hvor folk mener veiene er utrygge. E16 Bergen- Voss var enkeltstrekningen strekningen med suverent flest innmeldte saker.


Mer info

E16

Holsdagen

Holsdagen

Sommarkveld i gamlekyrkja 2019

Som vanlig blir det sommarkonserter i Hol gamle kyrkje tirsdager kl 20.00.

Pris kr 220,- (inklusiv billettavgift) - servering av kaffe og kaker etter konsertene.

www.hol.kirken.no

Tirsdag 23. juli    

Tove Bøygard. Tove Bøygard er kjent for sine sceneopptredener med sterke melodier og tekster på hallingdialekt. En konsertopplevelse med Bøygard setter alltid sine spor hos tilhørerne.

 

Tirsdag 30.juli  

Carl Petter Opsahl & Jo Asgeir Lie. Carl Petter Opsahl og Jo Asgeir Lie set føre seg å presentere tradisjonsmusikk på klarinett og trekkspel. Kombinasjonen av verdsleg og sakral musikk fylgde menneska i Gudbrandsdalen gjennom livet, og det er en slik reise Opsahl og Lie ønskjer å ta publikum med på i denne konserten. Danseslåttar blir sett saman med salmetonar, bruremarsjar og bånsullar-musikk som speglar sjølve livet.

 

 

 

Kirkekonserter

Hyttekart - frist for bestilling er utsatt til 31. august

I forhold til forhåndsinteressen som ble vist på årets årsmøte, har vi altfor få bestillinger.

For at alle som er interesserte skal få en sjanse, utsetter vi fristen til 31. august.

Se tilbudet her.

Klikk her for å lese flere nyheter i arkivet...