Bilde

Status løypetilskudd

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 13.529 kroner, så hittil denne sesongen har det kommet inn kr 138.388

Vi er i tydelig bevegelse mot målet, men det er langt igjen! Tar vi et krafttak i januar?

L avg

Nye skilt

Slike skilt blir det flere av i området - vi håper det mobiliserer til betaling av løypeavgift!

Skilt

Julequiz på Ingers Kro

Quiz

Meir julemagi i Ostebygda!

Lørdag 21.12 kl 14:00-17:00

 ost i desember

Status løypetilskudd

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 18.816 kroner, så hittil denne sesongen har det kommet inn kr 124.000. 

Vi er i tydelig bevegelse mot målet, men det er langt igjen! Når vi opp i 700.000 i år?

Løypebudsjett status

Kort om FV 50, Aurland – Hol

Tore Knudsen har lenge vært opptatt av FV 50 over fjellet. Han har sendt følgende oppdatering om dagens situasjon. Det er viktig at vi som kommer vestfra bruker veien over Geiteryggen!

Veien over fjellet er blitt betydelig opprustet siste år. Først ble det gjort store investeringer i Geiteryggstunellen, og i vår/sommer ble det lagt nytt asfaltdekke fra Geiteryggtunellen og ned til Østerbø.

Så får vi håpe at det etter hvert også investeres i ny belysning i de tunellene som mangler dette.

Det er firma Presis Veidrift som har hovedentreprisen på brøyting av veien over fjellet i vinter.

Videre er det underentreprenør Geilo Tomteservice som har det utførende arbeidet med å brøyte veien i vinter og de kommende fire årene.

Veien har døgnvakt, og ved evt kolonne, kjøres det til kl 2200 og åpnes igjen kl. 0800, dersom været tillater det.

Det som er en liten bekymring er at det kjører færre biler over fjellet nå enn tidligere.

Dette kan bli en utfordring for regulariteten ved brøyting vinterstid.

Vi vet at antall biler er viktig for å få nødvendige midler til brøyting i kommende år, så vi henstiller alle til å bruke veien mest mulig, spesielt vinterstid.

Status løypetilskudd

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. 

Siden sist er det kommet inn 26.000 kroner, så hittil denne sesongen har det kommet inn kr 106.000. 

Så vi nærmer oss målet, men det er langt igjen! Når vi opp i 700.000 i år?

Løypebudsjett status

Advent i Dokken, 8. Desember

Advent i Dokken 2019

Sesongens løypebudsjett

Vi minner om sesongens frivillige løypeavgift. Tilskuddet fra kommunen blir på kr 490.000. Basert på antall hytter i området, har vi satt kr 900.000 som totalt mål for sesongens løypebudsjett. Klarer vi det, og det blir nok snø, vil vi få et helt fantastisk løypenett. Men det er også viktig at midlene kommer inn tidlig nok!

Hittil denne sesongen har det kommet inn kr 80.130.

Løypebudsjett status

Advent i Dokken, 8. Desember

Dokken

Klikk her for å lese flere nyheter i arkivet...