Bilde


ypekjøring sesongen 2019-2020


På Myrland er vi stolte av de flotte skiløypene våre. For å kunne utnytte muligheten fullt ut, er det nødvendig å kjøre prepareringsmaskinene regelmessig. 


Fjellservice, ved Martin Grøslandsbråten, er engasjert for å preparere løypene i kommende sesong. De har to maskiner, hvorav den ene er helt ny. Èn maskin (5600 kg og prepareringsbredde på mellom 3,56 m og 4,55 m) blir stasjonert i Skibyen. En litt større maskin blir stasjonert på Rabbestølen, denne er 7800 kg og har prepareringsbredde på mellom 4,20 m og 5,20 m. 


Rishovd, Flyløypa og Byrkjedalen blir prioritert. Broene inn til Raggsteindalen er omsøkt og bevilget med hensyn til utvidelse, men dette kommer først neste år. Men en skal prøve å kjøre traseen denne sesongen likevel. 


Tilskuddet fra Hol kommune skulle være 40% av eiendomsskatten fra hyttene den gang eiendomsskatten ble vedtatt. Da samlet skatt ble høyere enn antatt, ble dette redusert til 30% - men kronebeløpet er omlag det samme. Andelen som går til vårt område var tidligere på 589.000 kr, men gikk sist år ned med 100.000 kr. Det jobbes for å øke vår andel igjen, men vi trenger uansett frivillig løypeavgift for å få løypene på et akseptabelt nivå. 


Kommunens tilskudd tilsvarer 500 timers kjøring. Til sammenlikning tilsvarer dette det som ble kjørt i sesongen 2018-2019 – da snøforholdene var ganske dårlige. Dersom det skal kjøres mer enn dette, er vi avhengige av frivillig løypeavgift. Denne var ca. 180.000 kr i 2018. I tillegg til at penger kommer inn, er det viktig at de kommer inn tidlig slik at det er mulig å planlegge i forhold til tilgjengelige ressurser.


Det er ca. 700 hytter i området og det bør være mulig å sikre tilstrekkelige ressurser. Vi anbefaler kr. 2.000 pr hytte pr sesong. VIPPS til 127448, evt konto 2333.22.61053. 


Derfor: Støtt arbeidet med løypene og betal i tide!


 Løypekjørere


Våre løypekjørere.


Fra venstre Martin Grøslandsbråten, Herman Rabbestøl, Håkon Eggen.


 


Løypeskilt