Bilde

MYRLAND HYTTEEIERFORENING: DIN GLEDE – VÅR OPPGAVE!


Myrland Hytteeierforening arbeider for et godt hyttemiljø på Sudndalsåsen. 


Bli medlem !


Vi ønsker flere medlemmer! Vi utvikler og vedlikeholder Sudndalen som turområde sammen med lokale krefter. Skaper trivsel og merverdi for folk og eiendommer. Dette er vi opptatt av:


Sommerløyper


    Sti og løypenett, kart. Tilrettelegging for sykling


Vinterløyper


    Løypenett, dugnad, økonomi og løypekjøring, organisering av frivillig løypeavgift. Vi har tett samarbeid med Hallingskarvet Skiparadis, som preparerer løypene og har egen Facebook-side.


 Hjemmeside


    Værstasjon, dialog med medlemmer og relevant informasjon


Veinett


    Spesielt Fv 50


Vi ønsker deg velkommen som medlem. 


Meld deg inn ved å benytte fanen "Kontakt". Skriv navn, hjemmeadresse og mailadresse. Så er det bare å betale medlemsavgiften på kr 300,- til kontonr.: 8200 45 89676


Styret i Myrland Hytteeierforening:


Leder Knut Helland, tlf 975 57 120


Kasserer Monica Fredriksen, styremedlem Rolf Kahrs Hansen, sekretær Runar Eikhaug.


Revisor: Jannicke Knudsen


Valgkomite:


Jan Gunnar Falkanger og Rolf Eriksen


Redaktør hjemmeside:


Rolf Kahrs Hansen


 


Denne lenken åpner vedtektene