Bilde

Om Myrland Hytteeierforening, org.nr: 913 629 604


Myrland Hytteeierforening arbeider for et godt hyttemiljø på Sudndalsåsen. Vi fremmer hytteeiernes interesser og er opptatt av å opprettholde og utvikle gode skiløyper, skileikområder og sommerløyper. Kvaliteten på tilbudet for både alpint og langrenn er unik. Hvert år arrangerer vi dugnad for å videreutvikle de fantastiske mulighetene i området. I dette arbeidet samarbeider vi også godt med lokale krefter. Vi er opptatt av gode veiforbindelser til Sudndalen. Årsmøte blir arrangert i påsken.


Bli medlem !


Vi ønsker alle hytteeiere på Sudndalsåsen velkommen som medlemmer. God oppslutning vil gi en slagkraftig foreningen til beste for oss som har Sudndalen og Sudndalsåsen som vårt ferie- og rekreasjonsparadis.


Meld deg inn ved å benytte fanen "Kontakt". Skriv navn, hjemmeadresse og mailadresse. Så er det bare å betale medlemsavgiften på kr 300,- til kontonr.: 8200 45 89676


Styret i Myrland Hytteeierforening:


Leder Knut Helland, tlf 975 57 120


Kasserer Monica Fredriksen, styremedlem Rolf Kahrs Hansen, sekretær Runar Eikhaug.


Revisor: Jannicke Knudsen


Valgkomite:


Jan Gunnar Falkanger og Rolf Eriksen


Redaktør hjemmeside:


Rolf Kahrs Hansen


 


Denne lenken åpner vedtektene