MYRLAND HYTTEEIERFORENING: DIN GLEDE – VÅR OPPGAVE!

Myrland Hytteeierforening arbeider for et godt hyttemiljø på Sudndalsåsen. 

Bli medlem!

Vi ønsker flere medlemmer! Vi utvikler og vedlikeholder Sudndalen som turområde sammen med lokale krefter. Skaper trivsel og merverdi for folk og eiendommer. Dette er vi opptatt av:

Sommerløyper

    Sti og løypenett, kart. Tilrettelegging for sykling

Vinterløyper

    Løypenett, dugnad, økonomi og løypekjøring, organisering av frivillig løypeavgift. Vi har tett samarbeid med Hallingskarvet Skiparadis, som preparerer løypene og har egen Facebook-side.

 Hjemmeside

    Værstasjon, dialog med medlemmer og relevant informasjon

Veinett

    Spesielt Fv 50

Vi ønsker deg velkommen som medlem. 

Meld deg inn ved å benytte fanen "Kontakt". Skriv navn, hjemmeadresse og mailadresse. Så er det bare å betale medlemsavgiften på kr 300,- til kontonr.: 8200 45 89676

Styret i Myrland Hytteeierforening:

Leder Eirik Fuglum, tlf 911 14 149

Styremedlemmer Karianne Strømme,  Gøran Johansson og Stig Waage.

Revisor: Jannicke Knudsen

Valgkomite:

xxx

Redaktør hjemmeside:

Stig Waage

 

Denne lenken åpner vedtektene