MYRLAND HYTTEEIERFORENING: DIN GLEDE – VÅR OPPGAVE!

Myrland Hytteeierforening arbeider for et godt hyttemiljø på Sudndalsåsen. 

Bli medlem!

Vi ønsker flere medlemmer! Vi utvikler og vedlikeholder Sudndalen som turområde sammen med lokale krefter. Skaper trivsel og merverdi for folk og eiendommer. Dette er vi opptatt av:

Sommerløyper

    Sti og løypenett, kart. Tilrettelegging for sykling

Vinterløyper

    Løypenett, dugnad, økonomi og løypekjøring, organisering av frivillig løypeavgift. Vi har tett samarbeid med Hallingskarvet Skiparadis, som preparerer løypene og har egen Facebook-side.

 Hjemmeside

    Værstasjon, dialog med medlemmer og relevant informasjon

Veinett

    Spesielt Fv 50

Vi ønsker deg velkommen som medlem. 

Meld deg inn ved å benytte fanen "Kontakt". Skriv navn, hjemmeadresse og mailadresse. Så er det bare å betale medlemsavgiften på kr 300,- til kontonr.: 8200 45 89676

Styret i Myrland Hytteeierforening:

Leder Knut Helland, tlf 975 57 120

Styremedlemmer Karianne Strømme,  Rolf Kahrs Hansen og Eirik Fuglum.

Revisor: Jannicke Knudsen

Valgkomite:

Jan Gunnar Falkanger og Rolf Eriksen

Redaktør hjemmeside:

Rolf Kahrs Hansen

 

Denne lenken åpner vedtektene