Smånytt fra fjellet

Torsdag 14. februar er det fortsatt fine forhold i Sudndalen. Det snør litt. Forøvrig ser dere selv her på hjemmesiden temp., vind og barometertrykk på Sudndalsåsen.

Litt også om FV 50.

Vi fortalte tidligere at Buskerud fylke har avsatt investeringsmidler for oppgradering av Geiteryggtunnelen i år. Arbeidet vil bestå i tetting av vannlekkasjer slik at det ikke lenger skal være nødvendig å benytte portene i tunnelen. Det er planen også å asfaltere ca. 2 km på vestsiden av tunnelen.

I tillegg til Statens Vegvesen, har Myrland hytteeierforening bl.a. dialog med Buskerud fylke, Hol kommune og Aurland kommune som alle er positive til vinteråpen FV 50.

Denne helgen blir det sikkert stor trafikk til fjells. Over fjellet på FV 50 er det endel is i veibanen så den kan tildels være glatt. For de som kommer østfra er det vel faren for elgpåkjørsler som er skummel. Uansett om du kommer østfra eller vestfra - KJØR FORSIKTIG! Det gjør gjerne ikke all verden om du skulle bruke 10 min. lengre tid?

God helg og vinterferie!

PS: Blir veldig glad om dere skriver litt om en fin tur dere har hatt, et dyr dere har sett eller noe annet dere vil formidle - bruk: "Siste nytt fra brukerne".