Godt dialogmøte med Hol kommune

Hol kommune avholdt dialogmøte med hytteeiere og hytteeierforeninger lørdag 23. februar.  Kommunene stilte med ordfører, rådmann, flere etatsjefer og andre medarbeidere i møtet.  Det ble et godt og informativt møte. Bl.a. ble det informert om løyper og løypenett i Hol hvor det totalt prepareres 550 km løyper. Kommunen dekker 50% av produksjonskostnadene, mens den øvrige delen må dekkes ved frivillig løypeavgift.

Det arbeides også  med å etablere en felles arrangementskalender. Den skal være klar innen 1. mai og vil selvfølgelig bli linket opp til vår hjemmeside . Et av de nye arrangementer for året blir sykkelrittet Voss – Geilo i august.  Nærmere informasjon vil komme på hjemmesiden – så her gjelder det å følge med!

Avfallsordningen i Hol kommune er god, men en sliter med at «noen» kaster grovavfall, bygningsavfall, plast, papp og elektrisk avfall i containerne for husholdningsavfall, eller kanskje enda verre legger det på utsiden av containerne.  Synd når vi kan levere dette gratis i Kleivi.

Det var også mye annen god informasjon fra kommunen bl.a. om tunnel under Hardangervidda.

Myrland hytteeierforening var en av to hytteierforeninger som fikk anledning å presentere seg. Ivar Berge, sekretær i vår forening sto for presentasjonen. Tre hovedpunkter ble gjennomgått; 1) vår hjemmeside, 2) løyper, løypenett og dugnader og 3) FV 50 hvor det ble understreket viktigheten av å holde denne veien vinteråpen.

Etter innlegget sa ordfører Tony Kjøl at en av de veisakene han kanskje hadde jobbet mest med var nettopp FV 50, og han kunne fortelle at FV 50 vil bli holdt vinteråpen!

HURRA!!