Årsmøte 28. mars kl 17:00 - Skjærtorsdag

Kjære medlemmer i Myrland hytteeierforening,

Tradisjonen tro det blir årsmøtet på Ingers Kro på Myrland, 
skjærtorsdag den 28. mars
kl 17.00. De ordinære sakene som skal behandles er:
             referat fra forrige årsmøte
             styrets årsrapport
             regnskap
             valg

 

Det vil også være diverse orienteringer, noe som alltid kan være nyttig å få med seg.

I tillegg skal det ifølge vedtektenes §6 være behandling av innkomne forslag: 
"Behandling av innkomne klager, forslag eller saker styret eller noen av 
foreningens medlemmer ønsker behandlet". Eventuelle forslag sendes på 
email til undertegnede seinest 12.3. 
Innkalling med sakspapirer går ut den 14.3.

På årsmøtet vil hytteverten på Iungdalshytta, Geirmund Tormodsgard, fortelle om
dette fantastiske stedet; en kombinasjon av DNT-hytte og støl. Geirmund vil blant
annet berette om livet på stølen, verdien av støling, mattilgang (inklusive
rakfisk), kulturlandskapet og dyr på beite, samt litt om DNT og det hytta 
ellers har å by på. Geirmund har drevet Iungdalshytta i 15 år, er godt kjent i 
turområdet og kjenner stedets spennende historie som møtepunkt og ferdselsåre. 
Om stølen/DNT-hytta kan han blant annet fortelle:

"Om sommeren tek me med oss kyr, gris, høner, lam, geitekillingar, hestar 
og reiser til fjells att. Her i Iungsdalen driv me den einaste veglause stølen 
i Hallingdal som framleis er i drift. Det betyr at me foredlar all mjølka her. 
Når hausten kjem, ca. 20. sept., er det buføring heim, slakting og foredling 
av kjøtt. I Iungsdalen er me 90% sjølvforsynt med fisk, mjølkeprodukt og kjøtt. 
No er det vintersesong fram til 20.april".

Det er stor aktivitet på Iungdalshytta både vinter og sommer. Og du kan gå på ski
fra Myrland til Iungsdalshytta. Vi gleder oss til å ta imot Geirmund! 
 
Har du allerede nå lyst til å lese mer om Iungdalshytta?
http://iungsdalshytta.turistforeningen.no/
 
På møtet blir det også utlodning, så husk kontanter!

Jeg vil minne om at vi nå er inne i et nytt regnskapsår. Det er derfor tid for å
betale medlemskontingent på kr. 200 til konto nr. 8200 45 89676. Dersom du setter
inn medlemsavgiften med en gang, glemmer du det ikke!

Vi sees vi på Ingers Kro på skjærtorsdag! Vel møtt!

Med hilsen
Knut Helland,
Leder Myrland hytteeierforening
Mobil:975 57 120