SMS skilting i løypene

Er du ute på tur i løypenettet i Sudndalen, vil du se at Hol kommune i samarbeid med Hallingskarvet Skiparadis har satt opp skilt for SMS-betaling av frivillig løypeavgift:


Vi har snakket med løypeansvarlig i Hol kommune og leder i Hallingskarvet Skiparadis Else Karin Berg Tafjord. Hun forteller at slike skilt blir satt opp i alle løypeområder i Hol kommune for at alle som har glede av de flotte løypene enkelt skal få anledning å bidra økonomisk ved å sende sin SMS.

Ordningen er et supplement til den ordinære betalingen som mange av oss hytteeiere i Sudndalen allerede har gjort. Hytteeiere i Sudndalen har faktisk i år økt sine bidrag til frivillig løypeavgift vesentlig. Dette er strålende!
 
SMS-betaling er altså i første rekke ment å nå de som ikke allerede har fått anledning å betale. Men selvfølgelig er dere ute på tur og "bobler over" av glede over fantastiske løyper og godt humør, er ingenting bedre enn at flest mulig sender inn sin SMS. Det koster deg kr 300,- og går til oss selv.
 
PS. All innbetaling til nummeret på skiltene som står i Sudndalen går uavkortet til Hallingskarvet Skiparadis og løypenettet i Sudndalen.