Påskeskirenn Påskeaften

På Påskeaften lørdag 30.mars, arrangerer Sudndalen Skileiklag det tradisjonelle påskeskirennet her på Sudndalsåsen.

Det blir skirenn fra Utsikten, samt ølbollerenn, hopprenn og barnerenn i Guribakken på Myrland.

Barneskirennet i Guribakken starter kl. 12:00. Rennet fra Utsikten starter kl. 13:00.

Påmelding fra kl. 10:30.

Startkontigent kr. 50 for renndeltagelse. Det arrangeres også kakelotteri og vi selger kaffe og lapper.

Viktig at alle har med KONTANTER, da det ikke blir anledning å betale med kort.

Inntekten går til Sudndalen Skileiklag – det «bittelille» idrettslaget for bygda.

Skileiklaget har pr. i dag rundt kr. 70 000 på konto som kan brukes til tilrettelegging av aktiviteter

og ulike arrangement hvor skiglede er fokus.

VELKOMMEN!

SUDNDALEN SKILEIKLAG