Dugnad lørdag 4.mai - ta kontakt!

Veden fra høstens dugnad i den nye løypetraseen skal hentes ned. Til dette trenger vi noe hjelp - kontakt Espen Lynne Amundsen på tlf. 90828348 om du har anledning å delta.

Fremmøte blir ved Panorama kl. 10.00 lørdag 4.mai.

Stian stiller med løypemaskin og utstyr for å få kjørt veden ned, så arbeidet vil bestå i lasting og lossing.