Bøkkovegen åpnet

Så har Herman & co reparert og lagt ned større rør under veien slik at vi forhåpentligvis unngår de store oversvømmelsene med ødelagt vei i fremtiden.

Vi erklærer herved veien for åpen og sender en stor TAKK til de som har utført jobben i Pinsehelgen!

Riktig flott er det blitt: