Ingen problemer med oversvømmelser

Det har vært mye nedbør i enkelte deler av Østlandet de siste dagene. I Sudndalen og på Sudndalsåsen har dette hittil, pr. 24.mai,  heldigvis ikke ført til problemer med vann og oversvømmelse.

Vi har fått noen henvendelser angående dette - derfor denne informasjonen.