Ny rundløype

Som vi skrev om sist høst, ryddet og merket familiene Bjerknes og Knudsen ny tursti for sommerbruk.

Det nå ypperlige turforhold i fjellet og rundturen kan absolutt anbefales.

Man starter turen med å gå opp ved Bakko gård og til begynnelsen på Vegadalen (v/Høyspentmastene). Fortsett i tidligere merket løype til Bukkehovda og deretter videre i retning Flynuten.

Etter ca 25 minutters gange fra Bukkehovda starter den nye traseen. Dette er tydelig merket på en stor stein midt i stien.

Rett frem går stien videre til Flynuten. Til høyre, eller østover i retning Kleppestølen, er den nye rundløypen som ender tilbake på Myrland. 

Da løypen er ny, er det ingen tydelig opptråkket sti i terrenget. Se derfor godt etter og følg de røde merkene. Noen få steder kommer man inn på gamle stier eller dyretråkk. Vær da spesielt oppmerksom på å følge med på de røde merkene, da man ikke alltid skal følge den gamle stien.

Turen går i retning stien som kommer fra Vollane, og ender på denne en knapp kilometer nord for "Astruphytten".

Følg videre den etablerte stien sydover til den store steinen i bakken øst for "Astruphytten". Herfra går turen ned på "Astruphytteveien". Følg denne veien til venstre ca. 300m. Ta så til høyre på merket sti tilbake til begynnelsen på Vegadalen (v/Høyspentmastene).

Denne rundturen tar ca. 3-4 timer fra Myrland.

Da traseen foreløpig kun er merket med utgangpunkt fra Bukkehovda, vil vi anbefale at turen legges fra vest mot øst. Tore Knutsen forteller at man nå planlegger å merke stien bedre også fra øst samt rydde kratt enkelte steder.

Igjen takk til familiene Bjerknes og Knudsen for flott initiativ og godt arbeid.

God tur til alle og fortell gjerne når dere har tatt turen!