Nytt om værstasjonen

25. august fungerer værstasjonen her på hjemmesiden, men den er fortsatt ustabil. Som kjent ble bredbåndskabelen til Rabbestøl og Myrland kuttet ved et graveuhell ved Skøro i Sudndalen 25. juli.

Det har vært gjort flere forsøk på å reparere kabelen uten at den fungerer tilfredsstillende. Når du se på værdataene, bør du derfor sjekke tidpunkt for siste oppdatering av disse.