Nytt om Geiteryggtunnelen og FV50

Fv50 Geiteryggtunnelen som er 3280 m lang, skal gjennomgå omfattende utbedringer. Når arbeidet er ferdig, vil vi få en mye sikrere og på alle måter en bedre tunnel. Dette må være godt nytt for oss brukere. Baksiden av medaljen er at FV 50 vil bli stengt i perioder, se lenger nede i artikkelen.

Etter samtaler med Vegvesenet i Sogn og Fjordane og Buskerud har vi fått endel informasjon som vi vil tro er nyttig for brukerne av veien. 

En av hensiktene med arbeidet er å tilrettelegge for bedre drift av denne høyfjellstrekningen, f.eks. kolonnekjøring enten på vest eller østsiden av tunnelen. Det vil bli sprengt ut service/nødstoppnisjer samt en snunisje midt i tunnelen for store kjøretøy som brøytebiler. Service/nødstoppnisjene vil hver få en lgd. på 90 m, noe som også vil gjøre det enklere for store kjøretøy å passere hverandre. 

Det skal også sprenges ut 3 nye tekniske rom, ett i hver ende og ett midt i tunnelen. 

I forbindelse med de nye bergrommene skal det foretas nødvendig sikringarbeid og fuktsikring hvor det er nødvendig. Videre skal drens- og overvannsystem samt føringsveier  for tekniske installasjoner sikres og reetableres. I tunnelen for øvrig skal det gjennomføres bergrensk og bergsikring.

I forbindelse med utsprengning av bergrom og sikring av disse vil tunnelen bli helt stengt. Det vurderes at dette arbeidet vil ta 2 mnd. slik at tunnelen vil bli stengt i oktober og november 2013. Etterfølgende rensk-og sikringsarbeid i tunnelen forøvrig kan gjennomføres med restriksjoner på trafikkavviklingen. Tunnelen vil derfor bli nattestengt kl. 22.00 – 08.00 mandag-fredag (4 netter i uken) frem til sommeren 2014. Den vil bli holdt åpen i jule- og nyttårshelgen samt påsken.

Det skal også lages ny strømtilførsel, ny belysning, ny ventilasjon og nye nødtelefoner. Fornying av de tekniske installasjoner skal etter planen skje i 2014/2015. Vegvesenet regner med at dette arbeidet i hovedsak vil kunne utføres med nattestenging. Noen arbeider kan også antagelig gjøres uten stenging. De vil komme tilbake med mere informasjon om disse arbeidene når det nærmer seg.

Hele arbeidet med tunnelen er planlagt ferdigstilt i 2015. 

Vegvesenet opplyser at stengingen vil bli  varslet i god tid med info.skilt både ved E16 i Aurland og Rv7 i Hol, ved Myrland og i Vassbygdi samt med kunngjøring i aktuelle aviser,  presseinformasjon og vegmeldinger. 

Vi har også fått informasjon om at tunnelene som mangler lys på FV50 vest for Geiteryggtunnelen skal få dette ordnet til julehelgen 2013. 

Det vil nok kanskje bli en periode med trøblete kjøring for de som benytter FV50. 

DEN STORE TRØSTEN FÅR VÆRE AT VI FÅR EN SIKRERE OG BEDRE GEITERYGGTUNNEL. VI HÅPER JO AT DETTE ER GODT NYTT FOR FV 50 OGSÅ PÅ LANG SIKT.

Til Geiteryggtunnelen er det forutsatt 115 mill. kr tilsammen. Noe gjenstår fra en tidligere bevilgning Vegvesenet har fått. Resten er forutsatt tildelt i 2014 og 2015.