Arealplan Hol

Myrland Hytteierforening har mottatt brev fra Hol kommune i forbindelse med utarbeidelse av ny arealplan . Styret i Myrland Hytteeierforening er foreløpig avventende til om vi skal involvere oss.