Utrolig dugnadsinnsats!!

Det er helt fantastisk hva vi fikk til!

Rundt 20 mennesker, 8 timer en lørdag i høstferien. Kort sagt: Dugnad! Fellesskap, hygge og følelsen av å bidra til noe mange vil ha glede av.

ÅRETS DUGNADSGJENG

SERVERING AV NYDELIGE BOLLER OG KAKE 

Hva ble gjort? Ny og forbedret trasé fra brua før Gurostølen til demningen ved Strandafjorden. Skiløypekjørerne Herman og Stian ble svært så glade da de fikk vite om innsatsen.

Det er et stort dugnadsarbeid som er gjennomført de siste årene:

- Forbedret trasè fra Rundløypa mot Raggsteindalskrysset/Flyløypa

- Ny trasé forbi Bakko

- Ny trasé fra FV50 til brua før Gurostølen

- Ny trasé på åsen fra Panorama til flyløpekrysset ved mastene

- Nytt Skileikområde

- Flere utvidelser av løypetraséene ved Utsikten, i Panoramaløypa og mange andre steder

Vi nyter nå godt av et fint samarbeid med de som kjører løypene, og med Sudndalen skileiklag. Både i fjor og i år hadde skileilaget dugnad i det nye skileikområdet rett nedenfor Bakko (ECO-hytta).

Når vi har et så fint samarbeid med bygdefolk og andre i kommunen skapes det også et godt grunnlag for å få til enda mer. Blant annet finnes det tilskuddsordninger som vi vil satse på å utnytte enda bedre.

Det er ennå muligheter, for på egen hånd, å gjøre forbedringer her og der. Ta eventuelt kontakt med Reidar Heggland på telefon 997 14 903 eller mail reden@online.no.

For ordens skyld: Vi får betalt av kommunen for timer utført dugnad. Dersom du har tatt en økt, skriv gjerne til knut.helland@infomedia.uib.no slik at vi får rapportert det.

Til Herman og Stian: Takk for tilrettelegging og innsats!

Til Sudndalen skileiklag: Takk for godt dugnadssamarbeid!

Til dere som har vært med på dugnad for hytteeierforeningen i forkant, under og etter "Gurostølsdugnaden", og til dere som har laget nye sommerløyper: Takk for innsatsen.

Til dere som ikke fikk vært med på dugnad denne gangen: Det blir helt sikkert muligheter seinere. 

God skisesong i vedlikeholdte og nye løypetraseer, og i et forbedret skileikområde!

Med hilsen

Knut Helland, leder Myrland hytteeierforening