Hva skulle vi gjort...

..uten Herman og Stian? De jobber utrettelig for at vi skal få de beste skiløyper.

Herman har vært ute med gravemaskinen og laget en midlertidig bro over elven ved Myrland. Han håper den holder denne vinteren.

Til neste år er planen å få laget en mer permanent løsning, men det mangler penger! Vi jobber med saken og mottar gjerne tips om hvordan vi kan skaffe penger til dette!

I dag 5. november er det ca. 40 centi snø nede ved Myrland. Oppe ved Panorama noe mindre. Karene har allerede vært ute med prepareringsmaskiner for å få lagt en god såle. Det er nemlig meldt kaldt de nærmeste dagene.

Det er idag mulig å gå både Rundløypen og Rishovdløypen, men det må utvises forsiktighet! Løypen fra Skibyen til Myrland er også kjørt opp.

Vi kan også informere om at Trac-trac systemet nå vil bli erstattet av skisporet.no. (Se Nyttige linker - link nr 5 her på hjemmesiden).

Inntil prepareringmaskinene har fått installert nye GPS`er, vil det ikke være mulig å følge maskinene. Dere vil bli informert på hjemmesiden når dette er ordnet.