Frivillig løypeavgift

Gode hyttekolleger,
I vinterferien har vi igjen sett hvilken enorm glede vi har av løypeprepareringen i området vårt. Det er Hallingskarvet Skiparadis som organiserer dette.

Du har nå forhåpentlig mottatt regnskapet for i fjor i posten sammen med giro hvor de ber oss betale inn frivillig løypeavgift for i år til:

Sudndalen Skiparadis

Sudndalen

3577 Hovet

Konto 2333 22 61053.

Løypeavgiften er svært viktige for å kunne opprettholde god preparering. Det er tidligere etablert en slags praksis for at hver "hyttestand" kan betale tilsvarende en dag i skibakken. For to voksne og to barn: 1140 kroner (320 per voksen, 250 per barn). En må også gjerne betale mer.

Vi oppfordrer alle til å betale.

mvh

Styret i Myrland hytteeierforening