Siste, siste: forsinket åpning av Geiteryggtunnelen

Oppdatert lørdag 14. desember kl 20.00.

Ifølge nettsiden til Statens vegvesen blir ikke Geiteryggtunnelen åpnet imorgen 15. desember.

Følg med på Statens vegvesen sin nettside for oppdatert informasjon.