FV 50 stengt i Jule- og nyttårshelgen

Vi i Myrland hytteeierforening har vært i kontakt med Statens vegvesen da det nå er meddelt stenging av tunnelen og dermed FV50.

Vi har mottatt følgende pressemelding:

""

Fra fredag 23. desember kl 20.00 og frem til 2. januar kl. 08.00 stenger Statens vegvesen Geiteryggtunnelen for all trafikk.

Det betyr at bilister som skal over fjellet  mellom Østlandet og Vestlandet må kjøre E16, RV7 eller RV52.

Vi vil ha en vaktbil som er i eller ved tunnelen når den er åpen for trafikk. Ut fra trafikkmengden som er ventet på FV 50 i jule- og nyttårshelgen, er det uforholdsmessig dyrt å ha en vakt på døgnbasis. Derfor har vi valgt å stenge tunnelen, sier prosjektleder Tore Braaten.

Statens vegvesen har en vaktbil på stedet fordi tunnelarbeidene gjør at tunnelen nå bare har lys i inngangssonene, og fordi alle nødtelefoner i tunnelen ikke er på plass. Det er altså ikke farlig for bilister å kjøre i tunnelen.

Fram til 23. desember 2013, og fra og med 2. januar og til og med 30. juni 2014, er tunnelen nattestengt fra kl. 20.00 til kl. 08.00. Vaktbilen vil da patruljere i og ved tunnelen på dagtid, fra kl 08.00 til kl. 20.00 inntil sikkerhetsforholdene i tunnelen er tilfredsstillende.

""