FV 50 oppdatering

På vegne av Myrland Hytteeierforening har Tore Knudsen jobbet iherdig med saken, og har nå hatt samtaler både med ordfører i Hol  og Fylkesordføreren i Buskerud.

Vi har nå grunn til å tro at saken er på dagsorden i de fleste fora fremover. Bl.a. skal det være ulike fylkesmøter fremover, og tema er allerede lagt til dagsorden her.

Ordføreren i Hol er også bedt om å engasjere seg for å få vegvesenet til å utføre følgende:

1.Endre tidspunkt for stenging fredag fra kl. 2000 til kl. 2200 (kl. 2100 som et min.)

2. Endre tekst for FV50 fra «Midlertidig stengt» til «Nattestengt»

3. Sette opp nye brøytestikker på vestsiden av Geiteryggtunnelen. Som dere sikkert har sett, er lange strekk spes på h.side vestover uten stikker.

Det er mange som engasjerer seg. 

Inger Berg har laget en åpen gruppe på facebook. STÅ PÅ FOR FYLKESVEI 50.

Støtt denne gruppen, for denne veien trenger vi.