Gladnyheter om FV50

Det er mange som gjør en innsats for å påvirke politikere, myndigheter og Statens vegvesen slik at veien «vår» skal være åpen og kjørbar så mye som mulig også i vintersesongen.

To av de som gjør en fremragende innsats og jobber utrettelig med dette er Gunnar Grytaas og Tore Knudsen.

Her er brev fra Fylkesordfører i Buskerud vedrørende saken. 

Det har vært reist kritikk mot at det ikke har vært kjørt kolonne på FV 50. Saken er tatt opp med lederne for brøyteentreprenørene og med Statens vegvesen. Meldingen fra Rune Dvergsdal, som er ansvarlig for vintervedlikehold på FV50 i Statens vegvesen, er som følger: 

Da det nå er mye bedre forhold i Geiteryggtunellen, er det nå gitt melding til Opedal & sønn om at det skal kunne kjøres kolonne! 

Vi har tidligere, her på hjemmesiden, informert om 3 forbedringer vi har jobbet for å få til. Alle disse er nå blitt innfridd!

- veien holdes åpen fredager til kl. 22.00

- teksten på Statens vegvesen sin trafikkoppdatering er nå er endret fra «Midlertidig stengt» til «Nattestengt»

- brøytestikkene på vestsiden av tunnelen skal være på plass

Tore sier: «Det har nyttet å mase». 

Vi sier igjen; Tusen takk til de to herrer som har gjort en fremragende jobb. Vi er ganske sikker på at det er langt mer en kun «masing» som har gjort «vei i vellingen»!