Betaling av løypeavgift

Styret i Myrland hytteeierforening har sendt ut følgende mail om betaling av løypeavgift;

""

Alle som har vært på ski i vårt område ser hvilken enorm glede vi har av løypeprepareringen. Det er rett og slett fantastiske forhold! For å få dette til må løypene prepareres nærmest daglig. Og løypemaskinkjørerne gjør en utrolig jobb! Det er nå tid for å betale frivillig løypeavgift for sesongen 2014.


Betal til Hallingskarvet Skiparadis konto: 2333 22 61053. Betal gjerne i dag slik at det ikke blir glemt!

Betalingen går til VÅRT turområde. Den frivillige løypeavgiften er avgjørende for god løypepreparering. Midlene brukes også til tilrettelegging av traseer på sommerstid. Det er for eksempel behov for å bruke gravemaskin i traseen som nå er hogd ut på åsen mellom Panorama og "Flyløypekrysset".

Hos oss er det etablert en slags praksis for at hver hyttestand betaler tilsvarende en dag i skibakken. For to voksne og to barn: 1220 kroner (340 per voksen, 270 per barn).

Vi håper alle betaler. En må også gjerne betale mer!

Pengene går til et godt formål som vi selv har direkte glede av og som gir verdiøkning av vårt område!

""