Hyttemøte i Hol kommune

Hol kommune innkaller til møte med hytteierne i kommunen lørdag 22. februar.

Program hyttemøtet 2014

•      Velkommen v/ordfører

•      Kommunal informasjon

•      Hyttevelforeningene – presentasjon fra 2 foreninger

•      Pause  m/kaffe og kaffemat

•      «Spørretimen» - panel med nøkkelpersoner

•      Oppsummering 

Geilo samfunnshus kl. 17. Varighet ca. 2 timer.

Alle ønskes velkommen!

Dette er en fin anledning å møte og kunne stille spørsmål til kommunens ledelse.