Nattestengt og Midlertidig stengt

Som våre lesere har fått med seg, jobber vi i MHEF utrettelig for at FV50 skal holdes åpen så mye som mulig om vinteren. En av sakene vi har tatt opp, er at vi mener det er feil å benytte midlertidig stengt om Geiteryggtunnelen når den i realiteten kun er nattestengt. Vi har mottatt en redegjørelse fra Statens vegvesen for hvorfor det må stå midlertidig stengt. Her er redegjørelsen:

""

Meldingstypene «Nattestengt» og «Vinterstengt» benyttes ved planlagte stengninger når årsaken til at det er stengt er at det ikke vil bli utført vinterdrift (dvs. at det ikke foregår brøyting/strøing) på den aktuelle strekningen i de angitte periodene. Disse meldingstypene brukes uten at det oppgis noen årsak til stengningen.

Meldingstypen «Midlertidig stengt» brukes når vegen er stengt uavhengig av om stengningen er tilfeldig og vi ikke kjenner varigheten, eller planlagt og varigheten er kjent. For planlagte forhold kan det være stengt bestemte perioder og da oppgis det i meldingsteksten. Vi skiller ikke på om disse periodene inntreffer om natten eller om dagen. For meldinger av typen «Midlertidig stengt» oppgis det normalt en årsak til stengningen.

Meldingen på Fv 50 er et vegarbeid og skal derfor i våre systemer være en midlertidig stengt melding.

""

Enkelt og greit sant?