Årsmøte 2014

Det kalles inn til årsmøte i Myrland hytteeierforening skjærtorsdag 17. april kl 17.00 på Ingers Kro.

Det blir kåseri ved Bitteba Helland: "Gardsliv og folkeliv i Sudndalen i gamle dager".

Det blir også utlodning av påskevin. Husk kontanter.
 
Dagsorden, årsmelding, regnskap og referat fra forrige årsmøte er sendt ut pr. mail til medlemmene. Har du ikke mottatt mailen, meld deg inn idag. Bruk kontaktfanen her på hjemmesiden.
Innkomne forslag til årsmøtet må være Styret i hende seinest 10. april.

Tidligere, nåværende og nye medlemmer er hjertelig velkommen på møtet. Medlemsavgift på kr 200 kan betales til konto 8200.45.89676.

VELKOMMEN!
Med hilsen fra Styret

v/ Knut Helland, leder
tlf 975 57 120,
knut.helland@infomedia.uib.no<mailto:knut.helland@infomedia.uib.no>