Ordfører i Hol kommer på årsmøtet

Inger har avtalt med ordfører Tony Kjøll som vil delta på Myrland hytteeierforening sitt årsmøte. Han og Inger vil informere om det arbeidet som gjøres for å sikre vinteråpen FV50. Etter problemene i jule- og nyttårshelgen har det gått rimelig bra.

Men nå er det lagt ut anbud for de 4 neste årene og vi jobber med den saken! Vi vil få høre om Hol Kommune sin innstilling til FV 50 og ordførerens rolle i den forbindelse. Inger vil informere om en arbeidsgruppe som er etablert ifm. FV50.

Dette burde være interressant stoff for alle hytteeiere. Vel møtt på årsmøtet kl.17.00 på Skjærtorsdag.