Vellykket årsmøte

På årsmøtet i Myrland hytteeierforening var det hele 55 personer tilstede. Stemningen på møtet var meget god og vi håper og tror at slike møter gjør sitt til at man blir kjent med nye og hyggelige hyttenaboer. Bitteba Hellands koselige kåseri om livet i Sudndalen i gamle dager med innslag av både trekkspill og sang gjorde lykke. Vi fikk også nyttig og oppdatert informasjon om FV50 både fra Inger og ordfører Tony Kjøll. Nytt styre ble valgt og består nå av:

Lars Svåsand leder, Inger Kilen kasserer, Hans Bøthun styremedlem og Ivar Berge sekretær.

Referat fra årsmøtet vil bli lagt ut senere her på hjemmesiden.