Årsmøtet 2014

Årsmøtereferat fra møtet som ble avholdt skjærtorsdag 17. april