FV 50-nytt

Vet du at FV50 er 40 år. Veien ble åpnet 4. eller 5. juli 1974!

I slutten av april ble det, som informert om i vårt årsmøte, opprettet en arbeidsgruppe som arbeider med å sikre god regularitet både sommer og vinter for FV50. Gruppen heter "ÅPEN FV50" og ledes av Kjell G. Haugen fra Hol.

Gruppen arbeider svært aktivt og Kjell Haugen forteller at Statens Vegvesen har inngått ny brøytekontrakt med Opedal for de 5 kommende vintersesongene med opsjon på ytterligere 3 år.

Tidligere vintre har det vært slik at brøytemannskapene har måttet hente strøsand enten fra depot i Lærdalstunnelen eller i Ål når det har vært behov for å strø. "Åpen FV50" har fått istand en ordning der depotet fra nå av blir i Geiteryggtunnelen. Dermed kan nødvendig strøing skje mye raskere med bedre regularitet som resultat.

"Åpen FV50" har bl.a. hatt kontakt med Fylkesordfører i Sogn & fjordane. Hun sier de er positive til vinterdrift på FV50. Sogn & fjordane fylkeskommune har f.eks. utlyst byggeoppdrag på ny brøytebrakke ved Øyestøl.

"Åpen FV50" sin 1. prioritet er å få overført ansvaret for drift og vedlikehold av FV50 østfra og frem til Øyestøl eller Stonndalen til Buskerud fylkeskommune. Idag er det Sogn og fjordane fylkeskommune som har dette ansvaret vestfra og helt frem til Myrland. Denne saken er allerede drøftet med begge fylkeskommunene, så får vi se hva som skjer?!

Trafikktellingen på FV50 har hittil vært på vestsiden i Geiteryggtunnelen. I forbindelse med anleggsarbeidet i tunnelen er tellestasjonen fjernet. Ny trafikktellestasjon skal settes opp nå iløpet av sommeren på Myrland. Dette er også en sak "Åpen FV50" har jobbet med å få til. Oppfordrer herved alle å følge med slik at denne kommer opp raskest mulig. Gi beskjed såsnart du vet at dette er gjort! Bruk kontakt fanen her på hjemmesiden!!

"Åpen FV50" og Hol kommune har sammen sendt brev til Samferdselsdept. og bedt om at skiltingen mellom Flåm og Aurland av FV50 til Hol viser at denne veien også leder til RV7 - viktig med korrekt og etterrettelig skilting.

Vi arbeider også med å få lys i tunnelene på vestsiden. Saken er tatt opp med Statens Vegvesen region Vest, sier Haugen.

Dessuten forteller han at det 28. august skal holdes et felles formannskapsmøte mellom Aurland og Hol kommuner og at en av de viktige sakene i dette møtet blir FV50. Eco som er en viktig bruker av veien skal også delta i møtet. Vi tar sikte på å informere her på hjemmesiden når vi vet hva som kommer ut av møtet.

Som dere forstår jobber Haugen og folkene i "Åpen FV50" svært aktivt. Dette arbeidet kommer også hytteeiere, spesielt de som kommer vestfra og har hytte i Hol, til gode. Det koster å drive slik virsomhet bl.a. til møter og reiser.

Vi oppfordrer alle å melde seg inn i "Åpen FV50" og betale kr 100.- eller mer til konto 2351.74.44367 i Skue Sparebank. (For ordens skyld; "Åpen FV50" er registrert i Brønnøysundregisteret.)

Betal når du leser dette slik at du ikke glemmer det! Dette er en viktig sak som berører oss direkte!