Støtte til "ÅPEN FV 50"

Styret i Myrland hytteierforening har besluttett å støtte Interesseseskapet "Åpen Fv 50" med kr 1000. Leder i Myrland Hytteierforening har skrevet til Interesseselskapet.

""

Kjære Kjell-Gunnar Haugen,

Myrdal Hytteeierforening har arbeidet kontinuerlig for at FV50 skal holdes åpen og utbedres, både når det gjelder lys i tunnelene og veidekket. Vi er derfor veldig glad for det arbeidet som Interesseselskapet gjør. For svært mange av våre medlemmer er åpen FV50 en forutsetning for å kunne benytte oss av det flotte området som er ved Myrland og i Sudndal og Hallingdal for øvrig.

Styret i Myrdal Hytteeierforening vil med dette gi et bidrag til Interesseselskapet på kr. 1.000,- som tilskudd til arbeidet dere gjør.

Vi ser fram til godt samarbeid og ønsker lykke til med arbeidet videre.

mvh

Lars Svåsand

leder i Myrland hytteierforening

""