Takker for støtte

Etter vår støtte til Interesseselskapet "Åpen FV 50" har vi mottatt et hyggelig brev. Takken videresendes til alle medlemmene i Myrland Hytteeierforening.

""

Hei

Vi er umåtelig glad for at dere setter pris på vår innsats, og takker hjerteligst for bidraget.

Vårt konto.nr er; 2351 74 44367,  i Skui Bank i Hol.
Og om det er noen som enkeltvis i foreningen ønsker å bidra økonomisk, setter vi også pris på det.

Ved å gjøre en innsats sammen, både mot øst og vest blir vi sterkere. Fint å kunne informere dere gjennom nettsida deres.

Mvh Kjell-G.Haugen
Leder Åpen Fv50

Kopi; styret vårt og Ordfører Hol.

""