Endret turløype til Rishovd

Starten på turstien til Rishovd fra Rabbestølvegen er flyttet ca. 100 meter. Stien er flott ryddet og merket. Det er til og med lagt ned overganger av plank for å gjøre turen enklere. Sentrale i dette arbeidet er, ikke uventet, familien Bjerknes og Reidar Heggland. Takk for flott arbeid!

Da er det bare for oss andre å ta den i bruk!