FV 50 nytt

Redaksjonen for hjemmesiden har mottatt følgende informasjon fra leder av "Åpen FV50".

""

Hei alle venner av Fv 50.;)

Åpen Fv50 var invitert med på befaringen Hovedutvalget for Samferdsel for Buskerud Fylkeskommune hadde 15. og 16. oktober. Der var de innom mange veier i fylket vårt. I tillegg var de til Aurland for å snakke med Sogn og Fjordane fylke spesielt ang. Fv 50.

Her kom det frem, ifølge de styrende politikere der, at Sogn skulle ha en grundig gjennomgang i høst for å fange opp alle de behov og utfordringer Sogn står over for i de nærmeste åra. Men inntil 2020 skulle Fv 50 være så trygg som det går an, med bakgrunn i inngått kontrakt på 4 år +2 år i opsjon. De to nærmeste åra er helt trygge, men videre kunne det fra Sogn sin side bli snakk om å gå ned på kvalitet på vintervedlikeholdet. Her må vi nok jobbe på både i øst og vest slik jeg ser det.

Åpen Fv50 hadde laget et notat, som vi la frem på befaringen og redegjorde for hvert punkt. Vi var med fra Geiteryggen og til kommunehuset i Hol. Med bakgrunn i at vi kjørte gjennom området fikk Utvalget se det vi la frem etterhvert som vi kjørte ned mot Hol. Fikk god tilbakemelding derfra på vår tilstedeværelse. ;)

Media;

Ser at Radio Hallingdal har en artikkel på sin nettside om saken, men der har ikke vi medvirket. Derimot har Hallingdølen tatt kontakt med oss, så det vil komme en artikkel der i morgen med redaksjonelle kommentarer.

Mvh Kjell-G.Haugen
Leder Åpen Fv50

""