Lemenår og vårt gode drikkevann

Som kanskje alle vet, så er det i år, utrolig mange lemen og mus å se i skog og mark, også her på Myrland. Det er anbefalt ikke å drikke vann fra rennende bekker ute i naturen, men kan vi trygt drikke vannet rett fra springen, eller må vi koke vannet først?

Styrets leder Tore Knudsen fra Myrland Vann og Avløp AS kan betrygge oss med at det er helt trygt å drikke vann, rett fra springen! Myrland Vann og Avløp A/S leverer vann etter Mattilsynets retningslinjer og har strenge kontrollrutiner for anlegget.

Videre kan Tore Knudsen fortelle at Myrland Vann og Avløp AS vil informere brukerne dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at vannet er forurenset og tiltak må iverksettes.

Dette høres jo meget bra ut. Takk.