FV 50 vinteren 2014/15

Som mange kanskje har fått med seg er FV 50 nattestengt mandag til fredag fra kl 20.00 til kl 08.00 fra 29. oktober og frem til 29. mai 2015 grunnet vedlikeholdsarbeid i Geiteryggtunnelen. Det blir åpent i jule- og nyttårshelgen samt i Påsken.

Ordfører i Hol skriver i den forbindelse bl.a.:

""

Fikk telefon fra Statens Vegvesen vedrørende FV50. De har igjen en del arbeid som må tas i vinter. Lys, sikkerhet o.l. Det vil derfor bli nattestenging mandag til fredag i hele vinter. Tunnelen holdes åpen døgnet rundt i jule- og påskeferien. Jeg har gitt innspill på at vegen også bør holdes helt åpen i vinterferieuka til Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette til orientering.

Det er svært positivt at det blir gjort en så omfattende jobb på vegen og i tunnelen. Dette må "framsnakkes"! Så må Sogn og Fjordane følge opp!!

Tony Kjøl

Ordfører i Hol

""

Kjell-Gunnar Haugen, leder i Åpen FV 50 skriver bl.a.:

""

Jeg mener vel at vi har toss alt fått en bedre løsning denne vinteren da veien er åpen fra fredag kl 08.00 til mandag kl 20.00. Skal de få ferdig dette med sine installasjoner er nok natt på vinter en av de bedre perioder å stenge- for da er trafikken erfaringsmessig lav.

""