Årsmøte Myrland hytteierforening

Det innkalles til årsmøte

Skjærtorsdag den 5. april 2012 kl. 1700 på Ingers Kro. 

I møtet vil Jon Håtveit (www.skifilm.no) fortelle hvorfor og hvordan han er blitt verdens beste ”skifilmer”.

Dagsorden:

1)   Referat fra årsmøtet 21.april 2011

2)   Styrets årsrapport

3)   Regnskap Myrland Hytteeierforening

4)   Valg

5)   Innkomne forslag

6)   Orienteringer 

Servering og lotteri: Her kan du vinne påskevinen. 

Medlemskapet koster kr.200,- pr. år. Kontonr: 8200 45 89676. Vedlagt: Faktura

VELKOMMEN TIL MØTET OG VELKOMMEN SOM MEDLEM !