Preparering av løypene til påske

Løpenettet og preparering av løypene på Myrland og i Sudndalen er førsteklasses.  Det mange som står på for å få dette til.  Vi har snakket med Herman Rabbestøl som sammen med sin sønn Kent  Rabbestøl og Stian Strand har mye av æren for at løypene i Hallingskarvet skiparadis er av en slik god kvalitet.  Det er disse karene som kjører de 2 løyeprepareringsmaskinene.

Begge maskinene har nå fått trac-tracene iorden slik at de kan følges på nettet – se link på vår hjemmeside.

Herman forteller at de er ute bortimot en gang i døgnet gjennom hele vinteren. Når det er lite snø,  slik som i vinter,  kreves det ekstra arbeid for å samle snø for å lage de rette løypeprofilene. I forrige uke var de ute i 3 dager for å gjøre Flyløypen så god som mulig.

Karene i peprepareingsmaskinene vil fortsette sine forberedelser til påsken. Så er resten opp til værgudene – vi krysser fingre!

Vi spør Herman om han har noen ønsker til oss brukere. Han drar på det, men det hadde vært fint om alle kunne være behjelpelig å sette opp igjen stikker som er falt ned. Da vil de som kjører maskinene spare mye tid og unngå å ødelegge nedsnødde stikker.

Og så en bønn til hundeeiere: Pakkes hundeskiten inn i plastpose – ta den med hjem !  Hvis ikke, få hundeskiten godt ut av den preparerte løypen slik at man unngår lange brune streker i løypen etter prepareringsmakinene. Dette til forargelse for nesteman som kommer med klister under skiene.  Gjøres dette blir alle mer fornøyde.

Herman henstiller også til alle å være varsome når man passerer snøbroer over bekker og elver. Husk snøen tiner like mye nedenfra som ovenfra.

FlyløypaMannskapet i arbeid i Flyløypa

enja ........mens Enja slapper av i førerhuset.