Frivillig løypeavgift

Hallingskarvet skiparadis har lagt ut følgende på vår felles Facebook

""

I januar sendte vi ut 730 innbetalingsblanketter til hytteeiere i Hovet, Sudndalen, Sudndalsåsen og Raggsteinsdalsvegen.

1. mars hadde 190 hytteeiere betalt kr 203.000,-.
Dette er langt mer enn forrige år. Mange takk til dere som har betalt.
Utfordringen er at beløpet fortsatt ikke er nok til å kunne dekke årets kostnader. Vi har nå fått betalt resten av dieselutgiftene fra forrige sesong samt avsatt penger til lønn for en av løypekjørerne som vi ikke hadde penger til å betale også etter forrige sesong (2013/14).
Det er nå satt opp RØDE KASSER på strategiske steder i løypene med innbetalingsblanketter.
Vi håper at de som ennå ikke har fått betalt vil benytte disse.

""