Informasjon om E-16

I et område på strekningen mellom Flåm og Aurland er E-16 innsnevret til en kjørebane og lysregulert. Jeg føler dette har vart i en evighet og det foregår ingen aktivitet på stedet. Etter å ha kontaktet Statens Vegvesen har jeg mottatt følgende svar:

"

Vegen har vore snevra inn til ei køyrebane sidan august/september i fjor.

Det er krevjande grunnforhold i området, og det har vore nødvendig å utføre grunnboringar og geotekniske berekningar.

Det er ikkje ideelt å drive på i denne bratte skråninga i vinterhalvåret, arbeidet vil difor verte utført i sommar, og vegen vil vere klar til hausten.

"

Kan jo være greit å vite. Jeg har forslått for etaten at de setter opp et informasjonskilt slik at vi kundene/trafikantene vet hva som foregår eller rettere sagt ikke foregår.

Den som lever får se.......