Årsmøte Myrland hytteeierforening

Gode hyttekollegaer,

Årsmøtet i hytteeierforeningen blir avholdt Skjærtorsdag 2. april kl 17 på Myrland Turist- og servicesenter. 

Ordfører i Hol, Tony Kjøl stiller og vil orientere om planer og vedtak i kommunen som har særlig betydning for oss hytteeiere. Bl.a. om eiendomskatt, drift av løypenettet og FV 50.

Det vil selvfølgelig bli vanlige årsmøtesaker og servering av kaffi og kaker.

Påskevinen skal loddes - husk å ta med kontanter til lodd!

Vi håper å se deg, vel møtt!

Med hilsen

Styret i Myrland Hytteeierforening