Referat fra årsmøte 2015

Det var bra oppslutning om årsmøtet som ble avholdt 2. april. Ordfører Tony Kjøl stilte og de fremmøtte fikk god og nyttig informasjon. Torgeir Bjerknes ble valgt til ny leder i vår forening. Det er veldig fint at folk stiller opp og vil være med å "ta et tak" for at vi alle skal fortsette å ha det fint i Sudndalen. Du kan lese nærmere om årsmøtet i referatet.