Takk for innsatsen til dugnadgjengen!

 

Styret i Myrland Hytteierforening vil takke Stian, Øystein Jarland og Reidar Heggland for fantastisk innsats!  All ved, fra dugnadene i skiløypa opp til Vegadalen i fjor høst, er kjørt ned til Bakko.

De som var med på dugnaden de to helgene i fjor høst, kan nå forsyne seg med flott bjørkeved :-)

Skulle det ligge noe igjen ved parkeringsplassen på Bakko til sommeren, kan øvrige medlemmer ta det resterende. 

Nok en gang takk for innsatsen!

Torgeir Bjerknes