Informasjon om eiendomsskatt

http://www.myrland.org/uploads/PreOkt2020/Foerste_informasjonsbrosjyre_til_publikum-2.pdf