GOD JUL!

Styret i Myrland Hytteeierforening ønsker alle hytteeiere en riktig god jul og godt
nytt år!

En ekstra hilsen og takk til alle som har bidratt med dugnadsinnsats i året som nå
går mot slutten.

Torgeir Bjerknes
Leder