Rettelse - litt arbeid gjenstår på Geiteryggstunnelen

  Vi meddelte til våre lesere forleden dag at det sto å lese på hjemmesiden til Radio Hallingdal at Geiteryggstunnelen gikk inn i siste fase, før ferdigstillelse.  Det var en sannhet med modifikasjoner. 

Torsdag, 10. mars har det vært beredskapsøving i Geiteryggtunnelen for blant annet å prøve ut det nye utstyret som er montert der som en del av opprustingen. 

Nå kan Veitrafikksentralen Sør, Porsgrunn, ved Arne Kleiv, opplyse at det fortsatt vil være noe arbeid i Geiteryggtunnelen og at den derfor vil være nattestengt fremover fra mandag til onsdag fra 20:00 til 08:00. En regner med at arbeidene vil være ferdige til den 28.4 - muligens før.

Vi kan lese på hjemmesiden til Radio Hallingdal om hva som er gjort av utbedringsarbeider, et arbeid som nå fullføres og startet høsten 2013. Med unntak av oktober, november og desember, samt jule- og nyttårshelgen 2013, har tunnelen vært åpen for trafikk på dagtid, i helgene, jul/nyttår, påske og sommerferietiden. Det vesentligste av utbedringsarbeidet har skjedd som nattarbeid.

Vi som kjører gjennom tunnelen har observert at det er kommet nytt sikkerhetsutstyr, ventilasjon og belysning er nytt, rømningslys, videoovervåking og nødstasjoner. Ja, til og med nytt radiosystem og hvis vi går inn på hjemmesiden, kan vi lese mer om bl.a. mobildekningen og detaljer for alt arbeidet som er lagt ned. 

http://radiohallingdal.no/nyheter.php?newsID=6213&katID=7


Så nå er det bare å smøre seg med tolmodighet litt til - til endelig ferdigstillelse i slutten av april mnd.