Årsmøte, skjærtorsdag 24. mars kl. 17:00

Til alle medlemmer!


Årsmøtet - det 40. i hytteeierforeningen, vil tradisjonen tro bli avholdt skjærtorsdag,  24.03.16,  
kl 17:00 på Myrland Turist- og Servicesenter. 

I år innleder Turistsjefen i Hol kommune, Pål Knutsson-Medhus, med en orientering om
reiselivssatsing lang FV 50 - « Route 50» - mm.
Deretter vanlige årsmøtesaker (godkjenning av årsmelding, regnskap og
revisorrapport, valg osv).

 

Møtet avsluttes med en felles orientering fra ordfører Petter Rukke og fra
Hallingskarvet Skiparadis ved formann Kjetil Larsgard. 
Tema blir eiendomsskatt;
dagens og fremtidens finansiering av skiløypepreparering, frivillg løypeavgift osv.

Som vanlig serveres kaffe og kaker  - og Påskevinen skal utloddes!

Medl.kontingenten skal betales før årsmøtet. Betal kr. 200,- til konto 8200.45.89676.

Velkommen!

Med hilsen Torgeir  Bjerknes