Skøyteteknikk med Steinar Mundal - også i år!!


Tradisjonen tro ble det i vår forenings regi arrangert kurs i skøyteteknikk med "Gull-treneren" Steinar Mundal skjærtorsdag. To grupper på 11 personer fikk instruksjon i friteknikkens hemmeligheter. Steinar var som alltid entusiaistisk og engasjert. Vi er priviligerte som får nyte godt av en slik kapasitet, og han har lovet å holde nye kurs til neste år.