Løypeavgiften - en oppfordring

BETAL FRIVILLIG LØYPEAVGIFT – en oppfordring fra Myrland Hytteeierforening. 

Hallingskarvet Skiparadis er ansvarlig for løypeprepareringen i Sudndalen og Myrlandsområdet.  Gode maskiner kjørt av erfarne, dyktige løypekjørere gir oss skiløyper med svært god kvalitet og som mange misunner oss.  Løypekjørerne står på hverdager, hver helg og høytid gjennom hele vinteren for å gi oss den beste skigleden!

Dette koster og dessverre har Hallingskarvet Skiparadis hatt underskudd på driften de siste årene. På vårt årsmøte i påsken fortalte ordfører Rukke om det kommunale tilskudd til skiløypepreparering  i Hol kommune før og etter innføring av kommunal eiendomsskatt. Tilskuddet ble omtalt som høyt sammenlignet med bl.a. nabokommunen Ål. Det ble også gjort klart for oss at det kommunale tilskuddet ikke vil øke de kommende år og at det også i framtiden vil være behov for FRIVILLIG LØYPEAVGIFT hvis kvaliteten på skiløypene i kommunen skal opprettholdes på dagens nivå.

Myrland Hytteeierforening er gjort kjent med at innbetaling av FRIVILLIG LØYPEAVGIFT for sesongen 2015/16 i vårt løypeområde pt.  bare er på ca. 30% av de foregående års innbetalinger. Det innebærer at, selv om det kommunale tilskudd har økt, så er driftsinntektene lavere enn de foregående år. Løypekjørerne i vårt område får dårligst betalt  i Hol kommune (200kr/t  mot 250kr/t på Geilo) og de får ingen ekstra kompensasjon for kjøring i helger og høytid. Over tid er dette uakseptabelt! Nye løypemaskinkjørere står ikke i kø for å jobbe helg og høytid i Sudndalen og på Myrland.

Vi oppfordrer alle til å betale FRIVILLIG LØYPEAVGIFT! De som allerede har betalt for sesongen kan kanskje vurdere en ekstrainnbetaling.

Vennligst betal til Hallingskarvet Skiparadis,  konto 2333 22 61053.

Merk gjerne innbetaling med ”Takk for flotte skiløyper”.

050416, Myrland Hytteeierforening

Torgeir Bjerknes, Leder